Κυλιόμενες Αρχειοθήκες – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Vivliothikh Veroias
Client Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Location Βέροια
Scope Of Work Προμήθεια
Schedule 2017