Ηλεκτρικές Συσκευές/Εξοπλισμός Κουζίνας – Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ

Ypath Armostia OHE
Client Ύπατη Αρμοστεία για Πρόσφυγες - ΟΗΕ
Location Αθήνα
Scope Of Work Προμήθεια
Schedule 2016