Εξοπλισμός Βρεφονηπιακού Σταθμού – Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης

Pentelh
Client Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑ Δήμου Πενέλης
Location Αθήνα
Scope Of Work Προμήθεια-Εγκατάσταση
Schedule 2016