Εξοπλισμός Καθαριότητας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Panepisthmio Aigaiou
Client Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Location Μυτιλήνη
Scope Of Work Προμήθεια
Schedule 2017